Dobry seks to wspaniała forma dzielenia się przyjemnością, która pomnaża radość bytu. Czym jest dobry seks? Fizjologią nieskonfliktowaną z pogodą ducha. To prawie to, co kobiety mylą z miłością. Tylko w moim odczuciu. …On seks traktuje jako formę zależności. Coś, co wyklucza relacje równoprawne. Wzajemność wyklucza seks, a on ją. Nie w mojej mitomańskiej bajce. Odwaga Madonny z wiekiem przychodzi mi coraz łatwiej – „The power of good bye”…